Voorbeeldprojecten

Rijkswaterstaat – Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

project-saa

Rijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken. Het weguitbreidingsprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste programma van Rijkswaterstaat van deze tijd. Met de uitbreiding verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door onder andere een goede inpassing van de weg in het landschap en de aanleg van meer en hogere geluidsschermen.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Zwakke Schakels

project-zwakke-schakels

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor de primaire waterkeringen van Nederland, waaronder onze dijken. Samen met het Rijk en andere waterschappen werkt het Hoogheemraadschap met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen. In het werkgebied van HHNK lagen twee ‘ Zwakke Schakels’: de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Inmiddels zijn beide waterkeringen versterkt.

ProRail – Randstadspoor

project-randstadspoor

ProRail werkt in de regio Utrecht aan een robuuster spoornetwerk. Zodat in de regio veel meer reizigers veilig en snel kunnen op- en overstappen. Voor het project Randstadspoor wordt rond Utrecht 80 kilometer nieuw spoor aangelegd, waaronder de spooruitbreiding tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn (gereed eind 2018). Daarnaast zijn er zeven nieuwe stations gebouwd: Amersfoort Vathorst, Utrecht Zuilen, Utrecht Terwijde, Utrecht Leidsche Rijn, Houten Castellum en Tiel Passewaaij. Utrecht Vaartsche Rijn is in 2016 in gebruik genomen.

Op LinkedIn vind je Tamara’s volledige cv.